Ida X Private

新闻详情

花下赠诗

                                                                     

                                 


托意身世之作…很有文章喔。当年花下赠诗子直,今朝庙堂江湖再难一见。【同人文的绝佳素材… 悲剧性的故事更是好写,加之诗情怅惘,迷思纷乱!很好发挥!