Ida X Private

新闻详情

《金刚经》姚秦三藏法师鸠摩罗什译本手抄 #Lofter

文章附图


能断金刚般若波罗蜜经》 鸠摩罗什 手抄不为无量福德(我现在也不信这个),为了熟悉一下经典。

手写体若观看体验不佳请见谅。
《金刚经》姚秦三藏法师鸠摩罗什译本手抄